Lại thêm 1 girl Đồng Nai nữa nè

Cũng đang tham gia thi miss Bienhoaclubs.com

Winny đáng iu lắm , baby


Thông tin rõ rảng , chính xác lun nhé


Name : Kiều diễm

Nick name : Winny

D.O.B : 27/5

Live : Biên Hoà - ĐN

Hight : 1m60

Wight : 46k


Ảnh này đã được thu nhỏ. Nhấp vào đây để xem ảnh với kích thước ban đầu 800x600.