- Mục đích tạo topic này nhằm gom tất tần tật những gì có trong Hiren's boot vào đây. Những chương trình, tiện ích có trong Hiren mà chúng ta đã, đang hoặc chưa sử dụng. Việc này sẽ tạo sự tiện lợi cho chúng ta về nhiều mặt.

- Tất nhiên nếu làm 1 mình thì sẽ kô hết hoặc sẽ bị bỏ sót nên hy vọng các bạn cùng tham gia đóng góp những kinh nghiệm của bạn khi xài các tiện ích trong đĩa boot này.

HIREN'S BOOT- Mỗi tên 1 chương trình sẽ ứng với link của bài viết về chương trình đó.
1. Partition Tools...
|-1. Partition Magic Pro

|-2. Acronis Disk Director Suite
|-3. Paragon Partition Manager

|-4. Partition Commander

|-5. Ranish Partition Manager

|-6. The Partition Resizer

|-7. Smart Fdisk

|-8. SPecial Fdisk

|-9. eXtended Fdisk

|-10. GDisk

|-11. Super Fdisk

|-12. Partition Table Editor
2. Backup Tools...

|-1. ImageCenter (Drive Image 2002)
|-2. Norton Ghost...
|-3. Acronis True Image Enterprise Server

|-4. Partition Saving

|-5. COPYR.DMA

|-6. Driver Snapshot
3. Antivirus Tools...
|-1. McAfee Antivirus
4. Recovery Tools...

|-1. Active Partition Recovery

|-2. Active Uneraser

|-3. Ontrack Easy Recovery Pro

|-4. Winternals Disk Commander

|-5. TestDisk

|-6. Lost & Found

|-7. DiyDataRecovery Diskpatch

|-8. Prosoft Media Tools

|-9. PhotoRec
5. Testing Tools...

|-1. RAM (Memory) Testing Tools...

__|-1. DocMemory
__|-2. GoldMemory

__|-3. Memtest86+

|-2. System Speed Test

|-3. PC-Check

|-4. Ontrack Data Advisor

|-5. The Troubleshooter

|-6. PC Doctor 2004

|-7. CPU/Video/Disk Performance Test

|-8. Test Hard Disk Drive
6. Hard Disk Tools...

|-1. Hard Disk Diagnostic Utilities
|-2. HDD Regenerator

|-3. HDAT2

|-4. Ontrack Disk Manager

|-5. Norton Disk Doctor 2002

|-6. Norton Disk Editor 2002

|-7. Hard Disk Sentinel

|-8. Active Kill Disk

|-9. SmartUDM

|-10. Victoria 3.33e and 3.52rus

|-11. HDD Erase
7. System Information Tools...

|-1. Aida16

|-2. PCI and AGP info Tool

|-3. System Analyser

|-4. Navratil Software System Information

|-5. Astra

|-6. HWiNFO

|-7. PC-Config

|-8. SysChk

|-9. CPU Identification utility

|-10. CTIA CPU Information
8. File Managers...

|-1. Volkov Commander

|-2. Dos Command Center

|-3. File Wizard

|-4. File Maven

|-5. FastLynx

|-6. LapLink

|-7. Dos Navigator

|-8. Mini Windows 98 (Mini Windows XP)
9. MBR (Master Boot Record) Tools...

|-1. MBRWork

|-2. MBR Tool

|-3. DiskMan4

|-4. BootFix Utility

|-5. MBR SAVE / RESTORE

|-6. Boot Partition

|-7. Partition Table Doctor

|-8. Smart Boot Manager

|-9. Bootmagic

|-10. MBRWizard
10. BIOS / CMOS Tools...

|-1. CMOS Save / Restore Tool

|-2. BIOS Cracker 4.8

|-3. BIOS Cracker 1.4

|-4. BIOS Utility

|-5. !BIOS

|-6. DISKMAN4

|-7. UniFlash

|-8. Kill CMOS

|-9. Award DMI Configuration Utility
11. MultiMedia Tools...

|-1. Picture Viewer

|-2. QuickView Pro

|-3. MpxPlay
12. Password and Registry Tools...
|-1. Active Password Changer (2)

|-2. Offline NT/2K/XP Password Changer

|-3. Registry Reanimator

|-4. NTPWD

|-5. Registry Viewer

|-6. ATAPWD
13. NTFS Ext2FS, Ext3FS (FileSystems) Tools...

|-1. NTFS Dos Pro

|-2. NTFS 4 Dos

|-3. Paragon Mount Everything

|-4. NTFS Dos

|-5. EditBINI


- Bài viết chưa hoàn chỉnh sẽ được cập nhật thường xuyên, ai biết xài cái gì thì cùng chia sẻ cho anh em chưa biết, các bài viếc chia sẻ mình sẽ cập nhật link.
Các bài spam hoặc các bài viết kô có hình ảnh minh họa sẽ bị xóa kô cần báo trước!--------------------
Tạm ngưng ...